Borůvky

Drobná zajímavost dokazující vitalitu řízkovaných borůvek

Některé řízky nám stihly nejen že zakořenit – ale i odkvést a zaplodit.